Monday, November 2, 2009

salam ta'ruf

assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh,

syukur ke hadrat ilahi dengan lumpah kurniaan nikmat-nikmat yang tak terhingga dapatla saya bernafas hinggalah hari ini. Juga setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada ibu bapa dan adik-adik yang hidup bersama-sama dalam suka dan duka.

No comments:

Post a Comment